onsdag 2 oktober 2013

Rädda ett kulturarv - rädda Västerdalsbanan!


Kommunerna längs Västerdalsbanan borde gå ihop och bilda ett bolag som driver persontågstrafiken. Därmed skulle såväl kulturarvet i form av själva järnvägen som samhällena längsmed banan räddas för framtiden Det skulle med all säkerhet öka turisttillströmningen till Sälen också. Kritiken mot Trafikverkets skötsel av järnvägen är befogad men det räcker inte att bara kritisera. Aktion krävs också. Det är hög tid att verkligen agera nu, snart kan det vara för sent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar