måndag 13 augusti 2012

En bild från det förflutnaDet här är en bild från invigningen av järnvägen Vansbro-Malung som stod klar 1934. Den är tagen av Harald Persson, som vid sidan av sitt arbete vid garveriet även var fotograf. Hembygdsföreningen i Malung äger 17 pärmar med totalt 1700 foton han tog under ca femtio års tid. Man ser av folkmassan att döma att intresset var stort. Vad kan ha föranlett den stora uppslutningen? Visserligen var det en invigning av en ny järnvägssträcka, en som förband Västerdalarna med resten av järnvägsnätet på ett bättre sätt än tidigare, men redan på 1930-talet hade järnvägen börjat tappa i intresse jämfört med bussen och bilen.

Förklaringen kan ligga i att det sägs om den här invigningen att någon ur kungafamiljen var där och invigde järnvägen. 1934 var Gustav V kung, han hade tre bröder: Oscar, Carl och Eugen. Samtliga dessa var i livet detta år. De hade dessutom söner och döttrar som alla var verksamma på ett eller annat vis. Men Oscar hade fått sin prinstitel tagen ifrån honom pga ett äktenskap med en så kallad icke-passande kvinna. Han kan alltså inte räknas in här bland de som invigde bansträckningen.

Om en kunglighet kom på besök är det den troligaste förklaringen till att folksamlingen är så stor. Det ska tilläggas att stationen revs ett antal år efter invigningen och ersattes av en modernare byggnad, den som står än idag. Några större folksamlingar är där dock inte idag. Tågen har stannat och om det kommer några kungligheter stannar de nog inte heller här.