fredag 20 december 2013

God Jul och Gott Nytt År!

Malung-Sälens föreningar och bloggredaktionen önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Några julbilder tagna av Bengt "Kolo" Olofsson:Julfest på Orrmyrgården i Malung

 

Julfest i Malung hos Vi Unga

 
Julslut i Malung på bibliotekets sagostund med Sigbritt Rickardsson och barn

 
Jultjosan i Malung med Kjell Wigren, Hans Lövgren, Marie Bengtsson, Bengt Mattsson, Wille Toors och Edvard Andersson


Julotta i Tandådalen


Lions Jultombola i Malung

 
Malungsfödde Sven Jerring spelar in ett julprogram i Malung

 
Bengt "Polo" Johanson medverkade också i julprogrammet från Malung

 

Vinterbilder av Bengt "Kolo" Olofsson

Fram till den 8 januari 2014 visas utställningen Vinterbilder på Malungs bibliotek med bilder tagna av bortgångne Malungs-journalisten Bengt "Kolo" Olofsson. Utställningen är ett resultat av det skanningsarbete som Malung-Sälens föreningar har gjort av Bengt Olofssons bilder.

Några bilder från utställningen:

 

 


 fredag 29 november 2013

Intryck från Kulturarvslyftets möte på Riksantikvarieämbet 22 november 2013

Den 22 november 2013 var en del av den bloggens redaktion i Stockholm för att delta i ett möte om vad Kulturarvslyftet betytt för de som deltagit i de olika kurserna och utbildningarna som erbjudits. Det stod klart att det förmodligen inte blir någon förlängning av Kulturarvslyftet efter sista december 2014. Målgruppen har varit för snäv och budskapet har inte riktigt nått fram till alla. Men förhoppningsvis kommer ändå de som deltagit få någon form av fortsättning för det framkom att för dom som deltagit har detta inneburit nåt alldeles extra. En speciell chans att få visa att de duger och kan.

Programmet som förelåg. Lite dålig bild men det var dåligt ljus så kameran
fick anpassas därefter.

Charlotte Hamilton vid Riksantikvarieämbetet, värd för mötet.

En del av deltagarna, blandat med allt från arbetsförmedlare och deltagare i diverse kurser.


Mikael Wahldén, utredare och föreläsare vid Handisam. Han gav sin och företagets syn på Kulturarvslyftet.
 
Johanna Hargö föreläste om hur hon hjälpts av Kulturarvslyftet.


torsdag 14 november 2013

Nya almanackan från Malungs hembygdsförening färdig

Eddie Eriksson, som är ansvarig för att Malungs hembygdsförenings almanacka kommer ut varje år, var förbi med den nya almanackan för år 2014. Det är som vanligt spännande bilder, bland annat från Bengt Olofssons samlingar som vi på MSF har skannat in i snart två års tid. Almanackan finns till försäljning i IOGT-huset från 24 november.

fredag 8 november 2013

Inventering av minnesmärken i Malung-Sälens kommun - del ett: Bortglömda monument

Nu startar en serie om bortglömda och negligerade minnesmärken och monument inom kommunen. Våra kommuner verkar ha en ambivalent syn på historiska objekt och händelser. Det som inte har skett inom enkelt bil- eller gångavstånd från kommunhuset har aldrig ägt rum. Det är en tragisk inställning som vi i den här serien gång på gång får anledning att ta upp. Därför har Malung-Sälens föreningar beslutat att ta itu med denna uppgift.

Jägra
Vi börjar med kvarnarna i Jägra. Det här vore ett perfekt tillfälle för de boende i området att visa upp sin historia, för det är ett stycke kulturhistoria som hör till den industriella utvecklingen i trakten. Med enkla medel, samarbete och lite finurligt tänkande kunde man leda om bäcken så att den rann in i totalt fyra kvarnar. Byggnaderna finns kvar så många år efter att de lades ner men håller på att förfalla. Vissa av rännorna har slammat igen, andra håller på att sakta vittra och ruttna bort. Det finns en informationsskylt om områdets historia, men inga skyltar från huvudvägen nere i samhället som talar om för eventuella turister att här finns ett kulturhistoriskt viktigt ställe att undersöka.

Bilder från kvarnarna i Jägra:Malungsfors Limasten
Invid riksväg 66 mellan Malung och Sälen (riktning mot Malung)strax norr om Malungsfors finns en minnessten över fyra soldater från Limatrakten som omkom på 1600-talet när de skulle gå till Äppelbo för att ansluta till kompaniet där. De drunknade när isen brast under deras fötter och de hittades nedströms ungefär där stenen står idag. Stenen står strategiskt placerad vid en mötesplats, ändå saknas skyltning om detta minnesmärke. Här finns en skylt som talar om Västerdalarnas affärscentrum men inget mer.

Bilder från Limastenen:

Lloydstubben
Ganska långt söder om Malung, i höjd med Yttermalung ute på våtmarkerna i skogen, inträffade en ganska säregen händelse för länge sen. Här finns resterna av ett träd vid vilket en brittisk jägare med efternamnet Lloyd stod år 1835. Han inväntade att en björn skulle komma ur snåren, men hans drevkarl hade tappat tålamodet och hade banat väg genom sly och buskage ända till platsen där Lloyd stod och väntade på sitt villebråd. Men istället för björn knäppte han sin drevkarl, med två skott.
För att komma till den här platsen måste man åka på västsidan om älven från Malung sett, sen ta av åt höger när allmän väg har slutat, för att till sist åka 12 km mot en by som heter Långselen. Sen står ordet Lloydstubben på en liten oansenlig skylt på vänster hand efter många om och men. Inga andra skyltar eller liknande hänvisningar finns.

Bilder från Lloydstubben:

Flygmonumentet
Det är det namn man valt på den plats där ett flygplan kraschade mot ett berg under Andra världskriget. Det var 25 februari 1943 som ett plan med två spaningsflygare ombord flög rätt in i en snöstorm och kom för lågt över marken. Ovana vid terrängen som de var, var katastrofen ett faktum när de kom upp bland bergen väster om Malung.  De omkom omedelbart.

Till skillnad från de övriga platserna nämnda ovan finns det en skyltning, nära platsen. Det finns en skylt från stora vägen, dvs E16 och E45, men den anger bara symbolen för sevärdhet och hur långt man måste åka för att komma till Flygmonumentet. Det har funnits en skylt tidigare men den togs bort när vägen till Värmland byggdes om. 

Bilder från Flygmonumentet:
onsdag 2 oktober 2013

Rädda ett kulturarv - rädda Västerdalsbanan!


Kommunerna längs Västerdalsbanan borde gå ihop och bilda ett bolag som driver persontågstrafiken. Därmed skulle såväl kulturarvet i form av själva järnvägen som samhällena längsmed banan räddas för framtiden Det skulle med all säkerhet öka turisttillströmningen till Sälen också. Kritiken mot Trafikverkets skötsel av järnvägen är befogad men det räcker inte att bara kritisera. Aktion krävs också. Det är hög tid att verkligen agera nu, snart kan det vara för sent.

måndag 23 september 2013

Viktig utställning på Malungs bibliotek om skogsskötselns framtid i Dalarna

Att sköta om skogarna inför framtiden är allas vårt ansvar och allvarligt talat är det ingen vacker syn att komma ut på ett kalhygge, även om det ser bättre ut nu, än bara för några år sen då man tog bort i stort sett allt efter att ha huggit ner skogen. Föryngringsyta som skogsarbetarna dristar sig att kalla detta katastrofområde måste först ha grunderna för att kunna få till stånd en föryngring. Därför är den utställning, som avslutas i morgon den 24 september, på Malungs bibliotek väldigt viktig för alla som äger eller förvaltar skog i Malung-Sälens kommun och annorstädes. Titta på bilderna här nedan, förundras och förfäras över deras budskap.

 Samlad bild över de foton som tagits på problemområden här i Dalarna, där skogens invånare hotas av ett tanklöst skogsbruk.
 En annan samlad bild över foton tagna på områden här i Dalarna där skogsbruket har varit överdrivet hårt mot skogen.
 John Bauers klassiska målning "Tuvstarr".
 "Tuvstarr" som den ser ut när skogen bakom henne huggits ner.
Lite information som skogen och Naturskyddsföreningen, som i skrivande stund fortfarande finns att hämta på biblioteket i Malung.