torsdag 12 juli 2012

Lite bilder från järnvägsstationen i Malung

Så här ser det ut idag. Här finns ett kafé och en andrahandsbutik, främst inriktad på sportartiklar men även vanliga kläder finns tillgängliga här. Butiken öppnar för försäljning under vecka 29. Välkomna!
måndag 9 juli 2012

En rapport från hembygdsgården i Malung

Ovan är ett antal i det närmaste pinfärska bilder från hembygdsgården i Malung. Som synes har renoveringsarbetet betytt väldigt mycket för utseendet. Välkomna att ta en titt in på gårdarna.

torsdag 5 juli 2012

En bild från det förgångna


Så här kunde det se ut en gång i tiden när man blev fotograferad. Det var något alldeles speciellt att ta sitt foto. Man klädde upp sig, lade an sin bästa min, ofta sträng och strikt och sen satt man så stilla man bara kunde. Den för tiden tillgängliga tekniken tillät nämligen inte att man som idag bara siktar med kameran mot motivet, klickar och så är bilden klar. De allra äldsta fotona tog flera minuter att kreera och det dröjde till 1850-talet innan tekniken hade utvecklats såpass att man bara behövde sitta i upp till en minut för att bilden skulle fastna. När fotot ovan togs, ca 1900, hade tekniken utvecklats ytterligare. Det räckte med några sekunder.

Som jämförelse idag finns det kameror som kan ta flera miljarder bilder per sekund!

Vad tänkte hon på, den unga damen, som satt där på den specialgjorda stolen alldeles speciellt uppklädd. Vad hade hon för planer med detta foto, som även fungerade som visitkort? Kanske skulle hon använda det när hon ansökte om tjänst som hemhjälp, sekreterare eller piga? Vet du som läser detta vad som hände med henne?

tisdag 3 juli 2012

Bakgrunden till detta projekt

Utdrag ur de album Transtrands hembygdsförening kommit med.

Det började med en skanner, några fotoalbum och en hembygdsförening i norra delen av Malung-Sälens kommun. Ett år senare sitter vi här med beviljat bidrag och anställda till ett projekt som handlar om att bevara kulturarvet för framtiden. Men låt oss inte gå händelserna i förväg.

Det hela begynte med att en representant för Transtrands hembygdsförening ville ha material inskannat för deras hemsidas räkning. Lars-Erik Nerback, som han heter, kom med en stor trave album och anvisningar för vilka foton ur dessa album han ville ha inskannade. Det rörde sig i början mest om foton från fotografins barndom i trakten, dvs ca 1870 och framåt. Sen tillkom senare års material och på senare tid har det mest rört sig om bilder från 1920-talet fram till 1950-talet. Bilden ovan är från slutdelen av den sistnämnda perioden.

Materialet visar mest människor, antingen poser som bilden ovan eller i arbete, och gårdarna och byarna men också naturen kring samhällena.

När detta samarbete mellan MSF och Transtrands hembygdsförening hade hållit på ett tag visade andra föreningar intresse för ett liknande samarbete. Först ut var Malungs hembygdsförening som bidrog med en massa album som de ville ha förevigade för eftervärlden. På senare tid har kommunen själv visat intresse och bidragit med material som de fått låna av brodern till en fotograf, Bengt "Kolo" Olofsson, som arbetade för NWT i många år.

I samma veva som de sistnämnda fotona blev aktuella för inskanning ansökte MSF om, och fick också, bidrag inom ramarna för kulturarvslyftet, vilka tagits fram av Riksantikvarieämbetet på uppdrag av regeringen. Verksamheten har sen dess vuxit ut till att innefatta restaurering och skötsel av den gamla järnvägsstationen i Malung och renoveringsarbete vid hembygdsgården i Malung. Snart kommer också fotografering och katalogisering av diverse objekt som finns i hembygdsgårdens ägo att bli aktuellt.

Det kommer att bli en härlig höst!

måndag 2 juli 2012

Välkommen till Kulturarv Malung-Sälen!


Detta är det första inlägget på den här bloggen, vilken kommer att handla om bevarandet av kulturarvet inom Malung-Sälens kommun samt dess olika socknar, församlingar och byar. Bevarande av kulturarv innebär rätt mycket. Det kan röra sig om objekt från gårdar såsom gamla apparater för gårdsbruk, det kan också vara fotografier från gångna tider, det kan handla om gårdarna själva liksom bevarandet av texter och inspelningar.

Bilden ovan är från Berglars Rickard Olssons fotosamlingar. Den föreställer Valboms Emma Eriksson, Valborg Kerstin Fallkvist och Märta Fallkvist. Mer än så står det inte i albumet så det skulle vara tacksamt att få veta mer om dessa människor.

Vår förhoppning med den här bloggen är att dels kunna presentera en del av det material vi bevarar i bildform, dels presenterar nyheter inom det projekt Sveriges riksdag har skapat, Kulturarvslyftet, samt dels kunna föra folk närmare sitt förflutna. Vårt motto är nämligen Malung-Sälens historia i framtiden. Väl mött i framtiden.