fredag 19 april 2013

Dick Harrison föreläser om Digerdöden i Orrskogen

Redaktionen bevistade kvällen den 18 april en föreläsning om digerdöden. Professor Dick Harrison pratade om denna hemska period i människans historia och om hur de skrivna källorna tillsammans med arkeologin och biologin berättar för oss om vilken påverkan sjukdomen hade på oss allihop. Kontentan av hans föreläsning är att vi har det bra idag som känner till antibiotika och/eller kan fly undan mycket lättare än man kunde då. De hade inte samma kunskap om vad som orsakar sjukdomar som vi har.

Harrison nämnde Dalarnas byggnadskonst och om hur det finns ett hundraårigt glapp i byggnationerna av nya timmerhus här från ca 1350 till 1450, just den period då pesten slog till som hårdast. Han jämför med stora byggnadsverk ute i Europa och Asien som helt enkelt slutar konstrueras under samma tid. Han talade om att hela yrkeskårer i Europa och Asien verkar ha tagit sitt pick och pack och gått på en hundraårig lunch.

Han nämnde också det stora problem många historiker har haft med Digerdöden. Man har velat förminska dess effekter på samhället i både Sverige och Norge, av skäl som är uppenbara. Sverige och Danmark sågs länge som osårbara och stora nationer och det är först nu man har kunnat erkänna att Norden drabbades lika hårt som resten av världen. Över 50 % av Nordens population dog i pesten.

Han har en karismatisk stil när han föreläser och han lever sej gärna in i de texter han citerar från, bland annat Decamerone som ju handlar just om tio personer som flyr Florens mitt under pågående pest. Här följer några bilder från föreläsningen:

 
 
 
Harrison nämnde vid ett tillfälle hur medicinare kunnat fastslå att digerdöden orsakades av Yersinia pestis, en bakterie som än idag drabbar människor världen över. Det rör sej dock inte om samma gren av denna bakterie som nu utan den har utvecklats. Vi är dock steget före nu för tiden med våra mediciner.

(Det här är en anpassad version av den bloggtext redaktören använder på sin ordinarie blogg)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar