måndag 2 juli 2012

Välkommen till Kulturarv Malung-Sälen!


Detta är det första inlägget på den här bloggen, vilken kommer att handla om bevarandet av kulturarvet inom Malung-Sälens kommun samt dess olika socknar, församlingar och byar. Bevarande av kulturarv innebär rätt mycket. Det kan röra sig om objekt från gårdar såsom gamla apparater för gårdsbruk, det kan också vara fotografier från gångna tider, det kan handla om gårdarna själva liksom bevarandet av texter och inspelningar.

Bilden ovan är från Berglars Rickard Olssons fotosamlingar. Den föreställer Valboms Emma Eriksson, Valborg Kerstin Fallkvist och Märta Fallkvist. Mer än så står det inte i albumet så det skulle vara tacksamt att få veta mer om dessa människor.

Vår förhoppning med den här bloggen är att dels kunna presentera en del av det material vi bevarar i bildform, dels presenterar nyheter inom det projekt Sveriges riksdag har skapat, Kulturarvslyftet, samt dels kunna föra folk närmare sitt förflutna. Vårt motto är nämligen Malung-Sälens historia i framtiden. Väl mött i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar