tisdag 3 juli 2012

Bakgrunden till detta projekt

Utdrag ur de album Transtrands hembygdsförening kommit med.

Det började med en skanner, några fotoalbum och en hembygdsförening i norra delen av Malung-Sälens kommun. Ett år senare sitter vi här med beviljat bidrag och anställda till ett projekt som handlar om att bevara kulturarvet för framtiden. Men låt oss inte gå händelserna i förväg.

Det hela begynte med att en representant för Transtrands hembygdsförening ville ha material inskannat för deras hemsidas räkning. Lars-Erik Nerback, som han heter, kom med en stor trave album och anvisningar för vilka foton ur dessa album han ville ha inskannade. Det rörde sig i början mest om foton från fotografins barndom i trakten, dvs ca 1870 och framåt. Sen tillkom senare års material och på senare tid har det mest rört sig om bilder från 1920-talet fram till 1950-talet. Bilden ovan är från slutdelen av den sistnämnda perioden.

Materialet visar mest människor, antingen poser som bilden ovan eller i arbete, och gårdarna och byarna men också naturen kring samhällena.

När detta samarbete mellan MSF och Transtrands hembygdsförening hade hållit på ett tag visade andra föreningar intresse för ett liknande samarbete. Först ut var Malungs hembygdsförening som bidrog med en massa album som de ville ha förevigade för eftervärlden. På senare tid har kommunen själv visat intresse och bidragit med material som de fått låna av brodern till en fotograf, Bengt "Kolo" Olofsson, som arbetade för NWT i många år.

I samma veva som de sistnämnda fotona blev aktuella för inskanning ansökte MSF om, och fick också, bidrag inom ramarna för kulturarvslyftet, vilka tagits fram av Riksantikvarieämbetet på uppdrag av regeringen. Verksamheten har sen dess vuxit ut till att innefatta restaurering och skötsel av den gamla järnvägsstationen i Malung och renoveringsarbete vid hembygdsgården i Malung. Snart kommer också fotografering och katalogisering av diverse objekt som finns i hembygdsgårdens ägo att bli aktuellt.

Det kommer att bli en härlig höst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar