måndag 28 januari 2013

Järnvägen i Malung - en historia (del ett)

Här följer en kort beskrivning av järnvägens historia i Malung. Första delen börjar, av naturliga skäl, samtidigt som den första järnvägen kom till trakten år 1892, då banan Vansbro-Brintbodarna-Malung stod klar. Det var en bibana till Mora-Vänerns järnväg, som var början på det projekt som kom att kallas Inlandsbanan. Det var från början en helt vanlig järnväg med för tiden typiska stationshus i trä. Den länkade bilden dyker av nån anledning inte upp i Internet Explorer. Den kan ses på följande sida om du söker på Malung. Här gick ett spår ner till älven och det fanns gott om stickspår för godstrafiken, som var livlig.

Karta över sträckningen Brintbodarna-Malung som trafikerades åren 1892-1934.

Den här sträckningen skulle komma att plågas av en massa problem. Bland annat var banprofilen en katastrof eftersom loken nätt och jämnt orkade uppför backarna. Sen var passagerarunderlaget väldigt lågt. Anledningen till denna sträckning var var att allmogen i Äppelbo först hade sagt nej till en järnväg på sin mark. När så staten gick in och bekostade en bana från Vansbro i början av 1930-talet upphörde all opposition. Det blev också slutet för sträckan Brintbodarna-Malung. Trafiken upphörde direkt när Vansbrobanan över Äppelbo stod klar 1934.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar